top of page

פסח


פסח כאן. הזדמנות להפרעות האכילה ״לחגוג״.

הפרעות אכילה מזמנות בררנות, נוקשות, הקפדה. מייצרות חוקים פנימיים של מותר ואסור. נקי ומלוכלך. טהור וטמא.

והנה החג הזה, ש״מוציא מהחוק״ את החמץ, כמעט באופן רשמי... קרקע פוריה עבור הפרעות האכילה שעלולות לתפוס עליו טרמפ.

גם עבור מי שאינם מקפידים על ״שמירת חמץ״ מבחינה הלכתית, מסורתית או יו-ניים-איט- זוהי עלולה להיות הזדמנות לקצץ, לברור, לצמצם- והפעם בחסות ה״חוק״.

אל תתבלבלו- אפשר לשמור על כשרות הפסח גם אם סובלים מהפרעת אכילה.

צריך להבין איך.

איך לא לתת לחג לשחק לידי הפרעת האכילה- לא לתת לה לשלוט אלא להיות בשליטה עליה.

bottom of page