top of page

סדנא למטפלים

סדנא למטפלים- "כן משחקים באוכל"

טיפול באמנות עם אוכל כחומר

בסדנא נכיר אמנות מודרנית עם אוכל, נתנסה בעבודה עם סוגי אוכל שונים כחומר ליצירה ונעסוק בקשר בין היצירה בחומר לתהליכים נפשיים והמשמעויות הטיפוליות שבעבודה ייחודית זו.

לפרטים נוספים על הסדנא, תאריכים ועלויות-

השאירו מייל וטלפון ואצור קשר

*ניתן להזמין את הסדנא לקבוצה סגורה.

מחכה להשתמע,

קרן

bottom of page