top of page

הרצאות

מעבירה הרצאות וסדנאות בנושא הפרעות אכילה ונגזרותיה לקהלי יעד שונים. 

ההרצאות והסדנאות נבנות על ידי באופן ייחודי בהתאם לבקשה, צרכי המסגרת וקהל היעד.

נושאים לדוגמה

הפרעות אכילה- רקע תיאורטי, זיהוי ומניעה

טיפול בהפרעות אכילה- תיאורי מקרה

טיפול דיאדי (אם ובת) בהפרעות אכילה

מאפיינים ייחודיים בטיפול באמנות בהפרעות אכילה

פיתוח דימוי בריא

סדנא למטפלים- טיפול באמנות עם אוכל כחומר ליצירה

קהלי יעד

מרכזי טיפול ואנשי טיפול 

צוותי חינוך, הוראה וייעוץ (למשל- בתי ספר יסודיים/חט"ב/תיכונים או באקדמיה) 

צוותי הדרכה (למשל- מדריכים בוגרים בתנועות נוער)

קבוצות הורים למתבגרים/ות (למשל- לצרכי מניעה וזיהוי)

או אחרים שחפצים בידע...

bottom of page